GALERIA:  

  OFERTA > WYKŁADZINY PODŁOGOW FLOTEX


 

Opis produktu
Konserwacja
Instalacja


Instalacja

Prosta instalacja jest ogromną zaletą FLOTEX-u obniżającą całkowity koszt posadzki. Wykładzina nie wymaga spawania, frezowania, impregnacji ani innych praco- i czasochłonnych zabiegów. Zdarzające się stosunkowo często niedociągnięcia w przygotowaniu podłoża są skutecznie maskowane, a odrobina precyzji daje zawsze doskonały efekt końcowy.

Podłoże
Oczywiście FLOTEX, podobnie jak i inne produkty wymaga podłoża gładkiego, suchego i czystego, o temperaturze nie niższej od 10°C i wilgotności nie wyższej niż 3%.

Posadzki betonowe: powinny być suche i pozbawione zabrudzeń; powierzchnie zniszczone należy oczyścić i uzupełnić odpowiednią masą szpachlową; powierzchnie porowate należy potraktować zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
Posadzki drewniane: najlepszym rozwiązaniem jest ich demontaż; w miejscach gdzie nie jest to możliwe należy pokryć je twardą płytą wiórową bądż pilśniową albo odpowiednim podkładem wygładzającym.
Posadzki asfaltowe lub wykonane z innych materiałów bitumicznych: należy pokryć je odpowiednim podkładem wygładzającym.

Posadzki z PCW i innych podobnych materiałów: należy upewnić się, że funkcjonująca posadzka jest kompletna i całkowicie przyklejona do podłoża, a także, że wszelkie środki konserwujące (pasta, wosk etc.) zostały z niej usunięte; należy również zwrócić uwagę, by stosowany klej był dopasowany do istniejącej wykładziny; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lepiej usunąć wykładzinę.

Posadzki tekstylne, z korka, gumy etc. należy bezwzględnie usunąć.
Instalacja wykładziny w rolkach
Instalacja wykładziny powinna być poprzedzona min. 24 godzinnym składowaniem w temperaturze pokojowej. Dłuższe magazynowanie rolek wykładziny FLOTEX wymaga przechowywania w pozycji pionowej. Aby uniknąć różnic w odcieniach wykładziny, poszczególne rolki powinny pochodzić z jednej serii produkcyjnej (LOT NUMBER), a ich montażu należy dokonywać według kolejności (rosnącej lub malejącej) oznaczonej na opakowaniu.

Procedura montażu wykladziny w rolkach

Instalacja aplikacji artline
Kolekcja jednobarwnych aplikacji ARTLINE dostępna jest w elementach o wymiarach 11 cm/15 mb, 22 cm/15 mb, a także w standardowych rolkach o szerokości 150 cm. Kolekcja ta służy do indywidualizacji posadzek wykonywanych z wykładziny FLOTEX w rulonach.

Procedura montażu aplikacji artline

Instalacja wykładziny w płytkach
Płytki wykładziny FLOTEX powinny być transportowane i przechowywane w pozycji poziomej, a na 24 godziny przed ułożeniem należy zagwarantować ich składowanie w temperaturze pokojowej. Możliwe jest, że podczas przechowywania runo wykładziny ulegnie "sprasowaniu", lecz w ciągu kilku dni powinno wrócić do normalnego położenia. Przed montażem należy także zwrócić uwagę, by płytki pochodziły z jednej serii produkcyjnej (ozn. na każdym opakowaniu - LOT NUMBER).
Większość kolekcji płytek FLOTEX należy instalować w taki sposób, aby uzyskać efekt szachownicy, tzn. każdy kolejny element należy ułożyć pod kątem 90° lub 180° w stosunku do poprzedniego.

Generalną zasadą montażu płytek FLOTEX jest, iż wymagają one związania z podłożem (najlepiej klejem do wykładzin PCW) i nie jest zalecana ich instalacja w sposób odmienny.

W przypadku konieczności umożliwienia dostępu do podłóg dystansowych, dopuszcza się zastosowanie zamiast kleju substancji przeciwpoślizgowej, lecz w miejscach o dużym nasileniu komunikacji bądź tam gdzie korzysta się z krzeseł na rolkach należy bezwzględnie przykleić płytki klejem. W pomieszczeniach domowych dopuszcza się układanie płytek "luzem", lecz co czwartą z nich należy przytwierdzić do podłoża za pomocą taśmy dwustronnie klejącej (na obwodzie płytki). Sposób ten nie dotyczy pomieszczeń kuchennych oraz łazienek, gdzie powinien być zastosowany klej.

UWAGA: Aplikacje w płytkach FLOTEX mogą być wykonywane jedynie przy pomocy płytek.

 
Webdesign / Reklama / Projekty / Foldery